چطورهای قرنطینه زدگی
روزنوشت

“چطور”های قرنطینه زدگی

چطورهای قرنطینه زدگی – به نظرت ما چرا زنده ایم؟! – من میگم زنده ایم که بپرسیم “چطور؟” چطورهایی که ...
دو راهی تناول
روزنوشت

دوراهی تناول

  احتمالاً خیلی از ما به دوراهی هایی مثل دوراهی تناول برخورد کرده ایم. اینکه تا چه حد درگیرش باقی ...
امید یا توهم؟
سخن عزیزان

امید یا توهم؟!

امید یا توهم؟! کدام حال این روزهایم را خوش کرده؟ این روزها بیشتر از همیشه امیدوارم و عید امسال (1399) ...
لطفا با خاطره خوش روانه کنید
روزنوشت

حداقل با خاطره خوش روانه کنید

کمک کردن فقط مالی نیست. این که درست خداحافظی کنیم و ...

برای دریافت آخرین نوشته هایم، لطفاً آدرس ایمیلتان را وارد کنید.