قوانین اینکوترمز2010

قوانین اینکوترمز2010-تاجرشو- بازرگانی بین الملل


قوانین اینکوترمز 2010 مورد تایید تمامی دولت ها، بازرگانان و مراجع قانونی در سرتاسر جهان است و به چهار گروه اصلی تقسیم شده است:

گروه E:

گروه E در قوانین اینکوترمز 2010 فقط شامل یک واژه EXW به معنی تحویل کالا در نقطه عزیمت است. (نقطه عزیمت می تواند محل کار، انباز، مزرعه، کارخانه و یا هر نقطه دیگری باشد برحسب توافق طرفین معامله)

در این گروه، تنها مسئولیت فروشنده واگذاری کالا در محل تعیین شده به خریدار است.

قوانین اینکوترمز 2010 گروه F:

در اینکوترمز گروه F، از سه واژه به شرح زیر استفاده شده است:

FAS: کالا در کنار عرشه کشتی و روی اسکله در بندر بارگیری (مبدأ) تحویل می شود.

FOB: کالا باید روی عرشه کشتی و در مبدأ تحویل گردد.

FCA: کالا به شرکت حمل در نقطه یا محل تعیین شده تحویل می شود.

قوانین اینکوترمز 2010 گروه C:

در اینکوترمز گروه C، فروشنده مسئول انقعاد قرارداد حمل و پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد است و شامل اجزاء زیر است:

CFR: فروشنده باید کرایه حمل تا بندر تعیین شده در مقصد را پرداخت کند.

CPT: تحویل کالا با کرایه و یا هر نوع وسیله نقلیه تا محل تعیین شده در مقصد.

CIF: فروشنده علاوه بر کرایه حمل، انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت هزینه آن تا محل تعیین شده در مقصد را هم به عهده خواهد داشت.

CIP: تحویل کالا با کرایه حمل و بدون بیمه و تا محل تعیین شده در مقصد توسط فروشنده.

قوانین اینکوترمز 2010 گروه D:

در قوانین اینکوترمز 2010 گروه D، فروشنده بیشترین مسئولیت را به عهده دارد. در حالی که کمترین مسئولیت متوجه خریدار است و اجزاء آن به شرح زیر است:

DAT: خریدار باید کالا را برای ورود ترخیص کند. تحویل کالا توسط فروشنده در پایانه حمل در مقصد خواهد بود

DAP: تحویل کالا در مقصد تعیین شده در مقصد. فروشنده تمام ریسک های مربوط به حمل تا محل تعیین شده را می پذیرد.

DDP: تحویل عوارض پرداخت شده. ترخیص کالا برای ورود به عهده فروشنده است. تحویل کالا در انبار خریدار یا گمرک مقصد و پرداخت تمام حقوق و عوارض مربوطه

بازرگانی

اینکوترمزبازرگان شوتجارت بین المللیمطالب آموزشی بازرگانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *